w

Opis aktualizacji na Letnie Igrzyska w Overwatch. Kolejka priorytetowa, zmiany w rankedach i więcej

Wczoraj do Overwatch wraz z Letnimi Igrzyskami wprowadzono nową aktualizację.


Wczoraj Blizzard uruchomił Letnie Igrzyska 2020. Największą nowością są oczywiście dwa stadiony, na których można grać w Futblucio. Oprócz tego wprowadzono także kilka bardzo ważnych funkcji, które mogły umknąć graczom niezaglądającym do opisów.

Chodzi tutaj między innymi o:

 • Kolejkę priorytetową
 • Zmiany w rywalizacji
 • Zmiany w grach dowolnych

Oprócz tego standardowo naprawiono wiele różnych błędów i bugów.

ZMIANY OGÓLNE

Kolejka priorytetowa dla graczy uzupełniających skład drużyny

Jeśli gracz dołączy do gry po jej rozpoczęciu w celu zastąpienia osoby, która ją opuściła, to będzie on uznawany za „gracza uzupełniającego skład drużyny” i po zakończeniu meczu będzie traktowany priorytetowo w kolejce do następnej gry. Powiadomi go o tym niewielka ikona w interfejsie. Kiedy gracz z priorytetowym statusem wejdzie do kolejki, system dobierania graczy postara się jak najszybciej znaleźć dla niego odpowiedni mecz. Zabieg ten powinien znacznie skrócić czas oczekiwania na mecz.

ZMIANY GIER DOWOLNYCH

Niewyrównane drużyny

Umożliwia większe dostosowanie liczby graczy w każdej z drużyn w grze dowolnej. Ogólna liczba graczy nadal jest ograniczona i wynosi maksymalnie 12, ale teraz można wybrać dowolną liczbę miejsc na graczy dla drużyn 1 i 2. W przypadku użytkowników Warsztatu ma to wpływ na liczbę atrap botów w każdej drużynie. Jeśli łączna liczba miejsc dla graczy wynosi 12, określa ona, ile atrap bota może się pojawić w każdej drużynie – tryb 4 na 8 pozwoliłby na 4 atrapy bota w pierwszej drużynie i 8 w drugiej. Jeśli łączna liczba miejsc dla graczy jest mniejsza niż 12, do każdej drużyny można dodać dodatkowe atrapy botów, o ile całkowita liczba graczy mieści się w przedziale do 12. Tryb 4 na 0 pozwoliłby wtedy na maksymalnie 8 dodatkowych atrap botów rozdzielonych na obie drużyny. Nie możemy się doczekać, jak wykorzystacie tę asymetryczność w waszych trybach gry!

ZMIANY W RYWALIZACJI

Zmiany w ograniczeniach grup graczy o wysokiej RU

Nowa maksymalna RU, którą gracz może osiągnąć po zakończeniu meczów klasyfikacyjnych, wynosi 3900. Aby ją uzyskać gracz nie może już ustawiać się w kolejce do gry w Rywalizacji w grupie liczącej więcej niż 2 osoby, jeśli RU którejkolwiek z nich wynosi 3900 lub więcej.

ZMIANY WARSZTATU

Nowe działania w Warsztacie
 • Set Ammo
 • Set Max Ammo
 • Set Weapon
 • Set Reload Enabled
 • Disable Game Mode HUD
 • Enable Game Mode HUD
 • Disable Game Mode In-World UI
 • Enable Game Mode In-World UI
 • Disable Hero HUD
 • Enable Hero HUD
 • Disable Kill Feed
 • Enabled Kill Feed
 • Disable Messages
 • Enable Messages
 • Disable Scoreboard
 • Enable Scoreboard
 • Set Ability Charge
 • Set Ability Resource
 • Set Jump Vertical Speed
 • Disable Nameplates
 • Enable Nameplates
 • Start Forcing Player Outlines
 • Stop Forcing Player Outlines
 • Enable Movement Collision With Environment
 • Disable Movement Collision With Environment
 • Enable Movement Collision With Players
 • Disable Movement Collision With Players
 • Start Modifying Hero Voice Lines
 • Stop Modifying Hero Voice Lines
 • Add Health Pool To Player
 • Remove Health Pool From Player
 • Remove All Health Pools From Player
 • Set Player Health
Nowe wartości w Warsztacie
 • Ammo
 • Max Ammo
 • Weapon
 • Is Reloading
 • Event Was Environment
 • Current Array Index
 • Input Binding String
 • Ability Charge
 • Ability Resource
 • Mapped Array
 • Workshop Setting Toggle
 • Workshop Setting Integer
 • Workshop Setting Real
 • Last Created Health Pool

Wartości ustawień Warsztatu pozwalają wyświetlać możliwe do zmiany wartości skryptu w dedykowanej im sekcji ustawień gier dowolnych. Dzięki tym ustawieniom można określić minimalne, maksymalne i domyślne wartości oraz typy danych (całkowity, rzeczywisty, przełączany), które twórca chce udostępniać użytkownikom. Jeśli w skrypcie zostanie użyta co najmniej jedna z tych wartości, w menu ustawień pojawi się nowa, automatycznie wygenerowana karta „Ustawienia Warsztatu” umożliwiająca dostosowanie nadpisanych wartości przed uruchomieniem trybu gry.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Bohaterowie

Pięść Zagłady

 • Naprawiono błąd, który mógł spowodować, że kiedy dwaj gracze sterujący Pięściami Zagłady wymieniali się Rakietowymi Ciosami, to obaj zostawali odrzuceni.

Echo

 • Naprawiono błąd, który powodował, że paski zdrowia sklonowanych postaci nie wyświetlały poprawnie efektów statusu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wyciszenie odgłosów ruchu podczas kucania.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Echo anulowanie Lotu po zhakowaniu.

Mei

 • Naprawiono błąd, który umożliwiał bohaterom przechodzenie zdolnościami ruchowymi przez Kriostazę Mei.

Łaska

 • Naprawiono błąd z szybkością Anioła Stróża po aktywacji superzdolności Walkiria.

Reinhardt

 • Naprawiono błąd, który pozwalał dwóm Reinhardtom zderzyć się podczas Szarży i nie powalić się nawzajem.

Sombra

 • Naprawiono błąd, który umożliwiał Sombrze przy użyciu Translokatora dostawanie się w niektóre miejsca wbrew zamierzeniom twórców.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Sombra miała nieprawidłowy status, gdy traciła swój cel tuż przed ukończeniem Hakowania.

Winston

 • Naprawiono błąd, który pozwalał Winstonowi na krótkotrwałe aktywowanie Pierwotnego Szału podczas dochodzenia do siebie po ogłuszeniu.

Burzyciel

 • Naprawiono błąd, który pozwalał Burzycielowi na wyjście z teleportera z dużą prędkością przy użyciu Pazura.
Warsztat
 • Naprawiono błąd w trybie Eliminacja, który powodował zawieszanie się funkcji „Disable Built-In Game Mode Completion” (Wyłącz kończenie wbudowanego trybu gry).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że funkcja „Set Max Health” powodowała bezzasadną zmianę bieżącego zdrowia gracza o odsetek procentowy. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał samoodrzuceniu Ashe aktywowanie wydarzeń „Dealt Knockback” (Gracz wykonał odrzucenie) i „Received Knockback” (Gracz został odrzucony).
 • Jeśli wartość „Last Of” nie zostanie wprowadzona jako szereg, zwraca teraz wartość podaną zamiast 0 (tak jak „First Of”).