w

Epic Games odpowiada na zarzuty dotyczące nakładania się ostatnich kręgów na strefy!

Epic Games

Epic Games odpowiedziało na skargi fanów dotyczące wiadomości, że ostatnie kręgi burzy nie skończyły się na obszarze wolnym od stref!


W aktualizacji 10.31, która została wydana w środę, dodano zmianę kręgów burzy. Od teraz miały nie kończyć się one w strefach, tylko na naturalnym terenie.

Odpowiedź Epic Games

Gracze znów zaczęli narzekać i pokazywać, że ich ostatnie kręgi kończyły się w strefie taco czy Wykrzywionego Miasteczka. Zarzucili Oni Epic Games, że wcale nic nie zostało naprawione i mechanika dalej występuje. Epic Games szybko skontrowało zarzuty. Stwierdzili oni bowiem, że tak jak mówili OSTATNI KRĄG, zamyka się poza terenem stref.

Co to oznacza?

Wychodzi na to, że chodzi tutaj o ostatnie, ruchome koło burzy. Śmiało można powiedzieć, że jest to mały pstryczek, ponieważ strefa jest na tyle mała, że albo zanim dojdzie do końca, gra się zazwyczaj już kończy.

Dodatkowo ostatni mały krąg, może przechodzić przez strefy! Co zapewne jest mocno irytujące, gdy nie możemy budować, kucać czy coś nakazuje nam tańczyć.

Miejmy nadzieję, że zostanie dodana jeszcze jeden krąg wolny od anomalii.

DołączObserwuj
Więcej z Fortnite