Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Obowiązki i prawa wydawcy serwisu

Wydawca dołoży wszelkich starań do poprawnego funkcjonowania serwisu.

Wydawca ma obowiązek monitorować zgłoszenia naruszeń zasad serwisu.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania oraz usunięcia użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin.

Obowiązki i prawa użytkowników

Użytkownik ma obowiązek stosowania się do Regulaminu serwisu.

Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie serwisu.

Użytkownik może umieszczać komentarze oraz wpisy na stronie serwisu.

Niedozwolone jest umieszczanie komentarzy niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, zwłaszcza zawierające treści niecenzuralne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiały, w tym sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

Zabronione jest umieszczanie treści komercyjnych i reklamowych. Wyjątek stanowi przypadek, gdy zostało to uzgodnione i zaakceptowane przez Wydawcę.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody autora.

Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym wypadku zobowiązany jest do kontaktu z redakcją serwisu.

Odpowiedzialność wydawcy

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, oraz treści przez nich zamieszczane.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym podmiotów współpracujących z Wydawcą.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane treści dodawane przez użytkowników, jeżeli nie wie o ich bezprawności.

Wydawca w przypadku naruszeń może usunąć treści wraz z komentarzami.

Wydawca w razie umieszczenia treści niezgodnych z prawem, może zwrócić się do organów państwowych celem zapobiegania przestępstw.

Postanowienia końcowe

Umowa wiążąca nie ma końcowego terminu obowiązywania. Każda osoba zawierająca umowę akceptuje warunki i zasady funkcjonowania serwisu, w tym zasadę dotyczącą odpowiedzialności.

Staramy wszelkich starań, aby strona była coraz lepsza, dlatego w przyszłości regulamin może zostać zaktualizowany.