w

Oto wszystkie komendy w League of Legends. Zakład, że nie znasz wszystkich?

W League of Legends jest cała masa komend. Większość graczy zna 2-3.


Większość z nas używa /ignore all lub /ff. Tymczasem Riot Games udostępnił naprawdę sporą ilość komend, które można używać.

Od wywołania tańca, do wpisywania naszych wiadomości w osobnym pliku na komputerze.

Lista wszystkich komend w LoLu

Poniżej pełny wykaz komend, jakich możecie używać w grze (stan na sierpień 2019):

/help lub /? lub /allcommands lub /allcmds wyświetla wszystkie polecenia wraz z opisami. /mute zablokuje tekst, przesyłany przez gracza na czas trwania aktualnej gry.
/muteping wycisza wszystkie sygnały od danego gracza na czas obecnej sesji gry.
/fullmute wycisza wszystkie wiadomości tekstowe i sygnały od wszystkich graczy na czas obecnej sesji gry.
/ignore zablokuje tekst, przesyłany przez gracza na czas trwania aktualnej i każdej następnej gry.
/d lub /dance sprawi, że twój bohater zacznie tańczyć!
/j lub /joke natomiast sprawi, że twój bohater zażartuje.
/t lub /taunt sprawi, że Twój bohater sprowokuje słownie przeciwnika.
/r  „wiadomość” dzięki tej komendzie można szybko odpowiedzieć na wiadomość od znajomego będącego poza rozgrywką bez konieczności wpisywania jego imienia przywoływacza.
/w lub /whisper „Imię przywoływacza” – dzięki tej komendzie można napisać wiadomość do swojego znajomego będącego aktualnie poza rozgrywką.
/ignore all wyciszy wszystkich graczy na czas danej rozgrywki.
/ignore enemy wyciszy wszystkich graczy drużyny przeciwnej na czas danej rozgrywki.
/note lub /n dodaje twoje wpisy do pliku tekstowego o nazwie MyNotes.txt.
/chatfilter włącza lub wyłącza filtr czatu podczas gry.
/surrender lub /ff lub /concede lub /forfeit inicjuje głosowanie o poddanie lub oddanie głosu o poddanie. Wezwanie do głosowania spowoduje wyświetlenie na 60 sekund okienka głosowania.
/remake pozwala skorzystać z okna funkcji remake, jeśli któryś z graczy jest AFK.

DołączObserwuj
Więcej z News