w

Jak stworzyć darmowy serwer w CSGO używając Google Cloud na rok?

Prosty sposób na stworzenie własnego serwera CSGO za darmo na rok.


Jeden z członków społeczności Counter-Strike’a: Global Offensive opublikował w serwisie Reddit sposób na postawienie własnego, darmowego serwera. Ma się on opierać o Google Clouda i ma działać przez rok. Jest to doskonała alternatywa dla osób, które pragną stworzyć własne serwery, jednak nie są pewne czy takowe osiągnęłyby sukces lub po prostu szukają miejsca, by trenować ze swoimi znajomymi.

Jak postawić serwer w ośmiu krokach?

Krok 1: Tworzenie serwera

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest stworzenie serwera. Aby to zrobić należy przejść do Google Cloud, zalogować się i kliknąć „Rozpocznij bezpłatnie”. Po podaniu wszystkich dodatkowych informacji można rozpocząć okres próbny z kredytem w wysokości 300 USD.

Później trzeba kliknąć „Compute Engine” na lewym pasku bocznym, wybrać „Images” po lewej stronie i wyszukać ubuntu-2004. Najlepiej wybrać najnowszą wersję.

Teraz w menu szczegółów należy wybrać „Create Instance”. Spowoduje to przejście do ekranu konfiguracji serwera.

Powinna pojawić się możliwość zmiany nazwy serwera, wybrania regionu miejsca, z którego będziemy grać oraz konfiguracja maszyny. Do ćwiczeń wystarczy 2 vCPU i 8 GB (e2-standard-2).

Po przewinięciu w dół możemy zobaczyć „boot disk”. Wciśnij przycisk „change” i wpisz w polu 50 (rozmiar dysku 50 GB). 50 GB to liczba, która z pewnością powinna wystarczyć na prosty serwer.

Ostatnim co trzeba zrobić jest utworzenie serwera, poprzez „Create”.

Krok 2: Konfiguracja połączeń z serwerem

Aby skonfigurować adres IP trzeba kliknąć swój serwer na stronie VM Instances i wyświetlić jego szczegóły. Po przewinięciu w dół powinniśmy odnaleźć Network Interfaces i zanotować podstawowy wewnętrzny adres IP.

r/GlobalOffensive - How to create a FREE csgo server using Google Cloud for a year

Potem trzeba wcisnąć „View details”, wubrać „External IP addresses” po lewej stronie i zmienić typ adresu IP na „statyczny”, aby móc poznać zewnętrzny adres IP.

r/GlobalOffensive - How to create a FREE csgo server using Google Cloud for a year

Warto również skonfigurować zaporę sieciową, by móc umożliwić sobie połączenie z serwerem. Aby to zrobić należy wybrać opcję „Firewall” po lewej stronie, wciśnąć „Create firewall rule” i nazwać regułę zapory.

W polu „Targets” wybierz „All instances in the network” (pod warunkiem, że nie masz żadnych, innych serwerów). W miejscu „Source IP ranges” wprowadź 0.0.0.0/0, aby umożliwić łączenie się z dowolnymi adresami IP.

Zaznacz „tcp” i wprowadź 27015-27030,27036-27037

Zaznacz „udp” i wpisz 4380,27000-27031,27036

Kliknij „Create”, by utworzyć regułę zapory.

Należy wrócić na stronę serwera, wybierając „Compute engine > VM Instances” z menu w lewym, górnym rogu.

Krok 3: Konfiguracja serwera

Wybierz swój serwer i kliknij „SSH”, aby otworzyć terminal. Może być konieczne zezwolenie na wyskakujące okienka.

Zaczekaj na zakończenie każdego z poniższych kroków, zanim przejdziesz do następnego. Dowiesz się, kiedy się zakończy, gdy na dole terminala wyświetli się [email protected]:~$

Wklej następujące elementy do terminala, aby zaktualizować repozytoria:

sudo — sh -c 'dpkg –add-architecture i386; add-apt-repository multiverse; apt-get update; apt-get -y dist-upgrade’

Wklej następujące elementy do terminala, aby zainstalować linuxGSM:

wget -O linuxgsm.sh https://linuxgsm.sh && chmod +x linuxgsm.sh && bash linuxgsm.sh csgoserver

Wpisz /csgoserwer install i naciśnij „enter” po wyświetleniu monitu o rozpoczęciu instalacji. Serwer rozpocznie instalację serwera CSGO wraz z innymi zależnościami. Ten proces zajmie około 20 minut.

Po instalacji może zostać wyświetlony monit o podanie tokena gry. Na razie pozostaw to pole puste i naciśnij enter.

Krok 4: Uruchamianie serwera

Przejdź do zarządzania serwerem gier Steam i utwórz nowy token gry z identyfikatorem aplikacji: 730. Skopiuj swój token logowania do gry.

W terminalu wprowadź nano start.sh, aby otworzyć edytor tekstu.

Wklej poniższy kod do pliku i pamiętaj, aby zastąpić [YOUR CODE] tokenem gry, a [YOUR IP] wewnętrznym adresem IP zanotowanym wcześniej.

screen serverfiles/srcds_run -game csgo -usercon -strictportbind -ip [YOUR IP] -port 27015 +clientport 27005 +tv_port 27020 +sv_setsteamaccount [YOUR CODE] -tickrate 128 +map de_mirage +servercfgfile server.cfg -maxplayers_override 16 +mapgroup mg_active +game_type 0 +game_mode 1 +host_workshop_collection +workshop_start_map -authkey -nobreakpad

Naciśnij CTRL + S i CTRL + X, aby zapisać i wyjść z edytora tekstu. W terminalu wpisz sh start.sh, by uruchomić serwer CSGO.

Gratulacje! Twój podstawowy konkurencyjny serwer CS: GO już działa! Aby połączyć się z serwerem, użyj [TU WPISZ SWOJE EXTERNAL IP]: 27015. Możesz dodać ten adres IP do swoich ulubionych serwerów społeczności lub połączyć się bezpośrednio za pomocą connect IP w konsoli CSGO.

Warto wyłączać serwer, gdy go nie używamy, aby zaoszczędzić część darmowego kredytu.

Aby wyjść z konsoli serwera CSGO bez wyłączania serwera naciśnij CTRL + A, a następnie D, by rozłączyć ekran.

W celu powrócenia do konsoli serwera CSGO, wpisz screen -r w terminalu.

By wyłączyć serwer wpisz quit w jego konsoli.

Krok 5: Utwórz kopię zapasową serwera

Dobrą zasadą jest tworzenie kopii zapasowych serwera za każdym razem, gdy wprowadzamy w nim zmiany.

By to zrobić należy przejść do strony ze szczegółami serwera, a następnie wcisnąć „Create machine image” u góry. Później trzeba nazwać kopię zapasową i użyć „Create”.

W przyszłości możesz utworzyć nowy serwer z tej kopii zapasowej lub przywrócić, gdyby coś poszło nie tak.

Krok 6: Aktualizacja serwera

Będziesz musiał aktualizować serwer po każdej aktualizacji CSGO, aby móc na nim grać. W tym celu należy po prostu wprowadzić aktualizację /csgoserver do terminala.

Krok 7: Konfiguracja serwera

By ustawić hasło i hasło RCON (połączenie zdalne) do swojego serwera należy wpisać w terminalu: nano serverfiles/csgo/cfg/autoexec.cfg

Do pliku wklej następujące elementy (zamień hasła na własne):

hostname „CSGO Server” 

rcon_password „YOUR_RCON_PASSWORD”

sv_password „SERVER_PASSWORD”

sv_cheats 0

sv_lan 0

exec banned_user.cfg

exec banned_ip.cfg

sv_minupdaterate 128

sv_mincmdrate 128

exec gamemode_competitive

Naciśnij CTRL + S i CTRL + X, aby zapisać i wyjść.

Krok 8: Korzystanie z wtyczek na przykładzie PracticeMode

Będziesz musiał zrestartować serwer CS: GO po instalacji, więc sugeruję instalowanie wtyczek przy wyłączonym serwerze.

Możesz zainstalować SourceMod i MetaMod za pomocą ./csgoserver mods-install

Instalowanie MetaMod:

Pobierz najnowszą wersję Linuksa z oficjalnej strony MetaMod

Prześlij plik na serwer, korzystając z funkcji przesyłania wbudowanego w terminalu, znajdującej się pod kołem zębatym w prawym górnym rogu.

r/GlobalOffensive - How to create a FREE csgo server using Google Cloud for a year

W terminalu wpisz ls, aby wyświetlić wszystkie pliki. Możesz podświetlić dowolny tekst w terminalu, a zostanie on skopiowany do schowka, co jest przydatne do wklejania długich nazw plików.

Aby wyodrębnić plik MetaMod, wpisz tar xvzf [FILENAME] -C serverfiles/csgo/. Upewnij się, że używasz apostrofów (’), jeśli nazwa pliku zawiera spacje.

Instalowanie SourceMod:

Pobierz najnowszą wersję Linuksa ze strony SourceMod

Prześlij plik na swój serwer i rozpakuj go w ten sam sposób, co powyżej.

Instalowanie PracticeMode

Pobierz najnowszą wersję zip (nie kod źródłowy) z github PracticeMode

Prześlij plik na serwer i rozpakuj go, wprowadzając do terminala: nzip [FILENAME] -d serverfiles/csgo/

Konfigurowanie PracticeMode

Znajdź swój Steam ID, sformatowany jako STEAM_NUMBERS:NUMBERS:NUMBERS, używając statusu w konsoli podczas połączenia z serwerem lub stroną internetową innej firmy.

W terminalu wpisz:

serverfiles/csgo/addons/sourcemod/configs/admins_simple.ini

Naciskaj strzałkę w dół, aż dojdziesz do końca pliku i wpisz następujące informacje, by przyznać sobie pełne uprawnienia administatora:

„[YOUR STEAM ID]” „z”

Aby przyznać uprawnienia komuś innemu:

„[SOME STEAM ID]” „g”

By uruchomić PracticeMode na serwerze wystarczy wpisać .setup na czacie gry.

Pełną liste poleceń i funkcji PracticeMode można znaleźć na oficjalnej stronie wtyczki.

DołączObserwuj
Więcej z Counter Strike