w

Opis i prezentacja umiejętności Aurelion Sol’a po reworku. Jak wyglądają nowe skille bohatera LoLa?

Riot w niedzielę, akurat w niedzielę zdecydował się pokazać nowe skille Aurelion Sola.


Aurelion Sol przejdzie wszechstronną aktualizację rozgrywki w lutym wraz z wypuszczeniem patcha 13.3. Riot pisze, że jego skille teraz powinny pasować do „lubianego image”, choć trudno powiedzieć, czy faktycznie ludzie tak go kochają.

Jego nowy zestaw umiejętności uzupełni dobrze znany i uwielbiany dotychczasowy image: portret, model i impertynencki dubbing.

Nowe umiejętności Aurelion Sola

Umiejętność bierna — Kosmiczny Kreator

Niszczące umiejętności Aureliona Sola zapewniają mu Gwiezdny Pył, który trwale zwiększa poziom jego umiejętności. Premia do każdej umiejętności jest podana w jej opisie.

Q — Oddech Światła

Ładuje się w kierunku kursora przez kilka sekund i zadaje obrażenia pierwszemu trafionemu wrogowi oraz rozpryskuje zredukowane obrażenia na pobliskich wrogów. Za każdym razem, gdy w sumie upłynie 1 sekunda wpływu ładowania na wroga, Oddech Światła zadaje dodatkowe obrażenia eksplozywne. Zadanie wrogim bohaterom obrażeń eksplozywnych zapewnia Gwiezdny Pył.

Oddech Światła zadaje większe obrażenia bohaterom i zwiększa swój zasięg wraz z kolejnymi poziomami Aureliona Sola. Gwiezdny Pył zwiększa obrażenia eksplozywne.

W — Astralny Lot

Aurelion Sol leci w kierunku lokalizacji wroga, ale jego lot jest widoczny poprzez mgłę wojny dla pobliskich wrogów. Lecąc, Aurelion Sol może używać innych umiejętności. W tym czasie Oddech Światła nie ma czasu odnowienia ani maksymalnego czasu ładowania i zadaje zwiększone obrażenia.

Pozostały czas odnowienia Astralnego Lotu zostaje zredukowany za każdym razem, gdy zginie wrogi bohater, któremu Aurelion Sol zadał ostatnio obrażenia. Gwiezdny Pył zwiększa maksymalny zasięg Astralnego Lotu.

E — Osobliwość

Wzywa na kilka sekund czarną dziurę, która zadaje obrażenia wrogom i powoli wciąga ich do środka. Osobliwość zapewnia pewną ilość Gwiezdnego Pyłu za każdą sekundę spędzaną przez każdego wrogiego bohatera w czarnej dziurze.

Centrum czarnej dziury wykańcza wrogów poniżej procentowego progu ich maksymalnego zdrowia, zapewniając Gwiezdny Pył w ilości zależnej od rodzaju wykończonego wroga.
Gwiezdny Pył powiększa Osobliwość (w tym strefę centralną) oraz próg wykończenia.

R — Spadająca Gwiazda / Załamanie Firmamentu

Spadająca Gwiazda: Gwiazda rozbija się o ziemię, zadając obrażenia magiczne i ogłuszając trafionych wrogów. Spadająca Gwiazda zapewnia Gwiezdny Pył za każdego trafionego wrogiego bohatera.

Gwiezdny pył sprawia, że Spadająca Gwiazda jest większa. Gdy Aurelion Sol ma 75 jednostek Gwiezdnego Pyłu, jego następna Spadająca Gwiazda zmienia się w Załamanie Firmamentu.

Załamanie Firmamentu: Zrzuca z nieba gigantyczną gwiazdę o znacznie większej strefie uderzenia, która zadaje większe obrażenia i zamiast ogłuszać wrogów, podrzuca ich. Z krawędzi strefy uderzenia rozchodzi się potężna fala uderzeniowa, która zadaje obrażenia i spowalnia trafionych bohaterów. Gwiezdny Pył zwiększa wielkość strefy uderzenia.

DołączObserwuj
Więcej z League of Legends