w

Boxdel wykluczony z Fame MMA oficjalnie. Oświadczenie federacji

Boxdel został wykluczony z obecnej działalności Federacji. To oficjalne, potwierdzone.


Fame MMA właśnie wydało oficjalne oświadczenie, które informuje wprost o wykluczeniu Boxdela z federacji. Sytuacja właśnie zrobiła się niesamowicie skomplikowana. Szczególnie, że to jeszcze nie koniec. Drugi film, należący do Konopskiego ma być jeszcze mocniejszy od tego, co pojawiło się dzisiaj.

Oświadczenie mówi o “wykluczeniu”, ale co to konkretnie oznacza i czy można to rozpatrywać jako wyrzucenie? Tego jeszcze nie wiadomo. Na pewno podjęte zostaną “stanowcze kroki” względem między innymi Boxdela.

  • Opis sytuacji – tutaj.
  • Wardęga o swoich wiadomościach na Asku – tutaj.
  • Sukanek vs Fagata – tutaj.

Boxdel poza Fame MMA

Oświadczenie ma tak samo wersję graficzną, jak i opisową. Zostało udostępnione oficjalne na kanałach społecznościowych federacji.

Fame oprócz wydania tego w formie graficznej, udostępniło także swój opis, już bardziej szczegółowy. Poniżej widoczna pełna wersja, jaka została opublikowana:

Tę sprawę traktujemy bardzo poważnie. Jako Federacja chcemy przede wszystkim przekazać wyrazy współczucia osobom, które ucierpiały w wydarzeniach sprzed lat. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Nie pozostaniemy obojętni względem takich zachowań. Dalsze kroki prawne podejmowane przez Federację wymagają stosownego czasu operacyjnego związanego z działaniami podejmowanymi w obszarze prawa spółek czy umów/kontraktów. Będziemy o wszystkim informować Was na bieżąco. Jednocześnie prosimy o niełączenie FAME z działaniami Michała Barona, podejmowanymi w przeszłości, przed powstaniem Federacji.

„Jako prezes zarządu spółki zarządzającej Federacją FAME oświadczam, że Michał Baron został de facto wykluczony z bieżącej działalności Federacji w trybie natychmiastowym. Decyzja została podjęta z powodu podejrzeń dotyczących bardzo niepokojących zachowań Michała Barona w okresie przed rozpoczęciem działalności w federacji. Oświadczam również, że władze federacji nie posiadały wiedzy dotyczącej wspomnianych zachowań. O dalszych krokach natury formalnej Federacja poinformuje w formie oświadczenia na oficjalnych kanałach FAME w mediach społecznościowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Federacja podejmie natychmiastowe i stanowcze kroki względem innych osób występujących na naszych galach, wobec których skierowane zostały publicznie poważne zarzuty w związku z tą sprawą.”

Pytanie co teraz. Na pewno Boxdel został wezwany do przedstawienia wyjaśnień.

DołączObserwuj
Więcej z Rozrywka