w

Na Twitchu odbędzie się wielki reset nazw kont. Platforma po cichu wprowadza zmiany w nickach

Twitch zaktualizował swoje zasady odnośnie nazw użytkowników. Informacja ta znalazła się na stronie TTV, jednak nie została opublikowana na blogu.


1 marca w życie wejdzie nowa polityka Twitcha względem nazw kont. Można się spodziewać, że masa nazw zostanie “zwolniona” poprzez reset. Twitch postawił sobie za cel usunięcie wszystkich nicków, które mogą być jakkolwiek obraźliwe.

Chodzi tutaj także o używanie nazw podobnych do streamerów, czyli o podszywanie się. TTV, zamiast od razu banować, to nakaże reset nazwy w przypadku kont, co do których wykryto naruszenia.

Zresetowanie nazwy użytkownika i wyświetlanej nazwy wymusza zmianę nazwy użytkownika, ale nie skutkuje zawieszeniem konta. Jeśli Twoja nazwa użytkownika zostanie zresetowana w wyniku działania karnego, otrzymasz powiadomienie e-mail z prośbą o wybór nowej nazwy użytkownika i/lub nazwy wyświetlanej. Dopóki nie wykonasz tych kroków i nie zmienisz nazwy, nie uzyskasz dostępu do konta na Twitchu.

Reset nazw kont na Twitchu

Trudno powiedzieć, jak wiele kont zostanie “zresetowanych”, ale patrząc na wszystkie punkty, jakie można łamać, to trochę tego będzie. Najwięcej osób może otrzymać nakaz resetu nazwy w związku z podszywaniem się, czy to pod popularne osoby typowo z Internetu, czy też spoza niego. Konta nazwane tak, jak popularni gracze, mogą zostać zawieszone:

 • Tworzenie konta o niemal identycznej nazwie jak inny użytkownik Twitcha i próby podszywania się pod niego.
 • Próby podszywania się pod przedstawiciela firmy lub organizacji bez upoważnienia (więcej informacji na temat nazw użytkowników, które mogą stanowić naruszenie prawa do znaku towarowego, można znaleźć w zasadach dotyczących znaków towarowych).

Wszystkie punkty:

 • Odniesienia do terroryzmu lub organizacji terrorystycznych.
 • Odniesienia do uwodzenia lub wykorzystywania dzieci.
 • Groźby, promowanie lub wzywanie do rzeczywistej przemocy wobec innych (z wyjątkiem odniesień do gier wideo lub przemocy historycznej bez nienawistnego podtekstu).
  • Wzywanie do skrzywdzenia lub zabicia innej grupy ludzi.
  • Tworzenie nazwy użytkownika, która wyraża groźbę przemocy wobec innej osoby.
 • Nienawistne zachowanie, w tym oszczerstwa i uwłaczającą terminologię związaną z cechami chronionymi.
  • Tworzenie nazwy użytkownika zawierającej nienawistne obelgi.
  • Gloryfikowanie, promowanie lub propagowanie dyskryminacji, oczerniania, segregacji, wykluczenia, nienawiści lub obrzydzenia ze względu na cechy chronione (więcej informacji można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących nienawistnego postępowania).
  • Tworzenie nazwy użytkownika, która odnosi się do grupy nienawiści.
  • Wyśmiewanie, zaprzeczanie lub gloryfikowanie dobrze udokumentowanych przestępstw wynikających z nienawiści lub aktów ludobójstwa.
 • Napastowanie i molestowanie seksualne innej osoby.
  • Tworzenie nazwy użytkownika, która seksualnie poniża inną osobę.
  • Tworzenie nazwy użytkownika zawierającej obelgi wymierzone w praktyki seksualne innej osoby.
  • Tworzenie nazwy użytkownika zawierającej osobisty atak lub wulgaryzmy skierowane przeciwko innej osobie.
  • Kierowanie obraźliwej nazwy użytkownika w inną osobę.
  • Wyśmiewanie zmarłych streamerów, członków społeczności, ich przyjaciół i rodzin
 • Groźby lub promowanie samobójstwa i samookaleczenia.
  • Gloryfikowanie metod samookaleczeń, w tym samobójstw i zaburzeń odżywiania.
  • Zachęcanie innej osoby do samookaleczenia lub popełnienia samobójstwa.
  • Rejestrowanie nazwy użytkownika, z której wynika groźba popełnienia samobójstwa.
 • Dane osobowe innej osoby ujawnione bez jej zgody.
  • Adresy IP, adresy e-mail.
  • Adresy pocztowe, adresy domowe, prywatne adresy miejsca pracy lub szkoły.
  • Osobiste lub prywatne numery telefonów.
  • Poufne dane identyfikacyjne lub finansowe, takie jak numery kont bankowych albo państwowe numery identyfikacyjne.
 • Podszywanie się pod inną osobę, firmę lub organizację.
  • Próby przedstawiania się jako pracownik Twitcha.
  • Tworzenie konta o niemal identycznej nazwie jak inny użytkownik Twitcha i próby podszywania się pod niego.
  • Próby podszywania się pod przedstawiciela firmy lub organizacji bez upoważnienia (więcej informacji na temat nazw użytkowników, które mogą stanowić naruszenie prawa do znaku towarowego, można znaleźć w zasadach dotyczących znaków towarowych).
 • Gloryfikować naturalnych lub gwałtownych tragedii.
  • Gloryfikujące odniesienia do konkretnych śmiercionośnych klęsk żywiołowych, takich jak huragan Katrina.
  • Gloryfikowanie osób bezpośrednio odpowiedzialnych za morderstwa lub śmierć innych, takich jak seryjni mordercy.
  • Wyrażanie radości z powodu śmierci innych osób wskutek przemocy, w tym samobójstw i śmiertelnych działań władz lub policji (więcej informacji na temat nienawistnych zachowań można znaleźć w naszych wytycznych dotyczących gloryfikowania przemocy ze względu na cechę chronioną).

W sytuacjach, w których naszym zdaniem użytkownicy działają w dobrej wierze, zamiast zawieszania konta na czas nieokreślony nakażemy zresetowanie nazwy użytkownika lub nazwy wyświetlanej. Resetowanie nazwy użytkownika jest zwykle wykonywane w sytuacjach, w których nazwa narusza zasady dotyczące nazwy użytkownika, ale nie stanowi naruszenia Wytycznych dotyczących społeczności w przypadku innych rodzajów materiałów. Ponadto niektóre naruszenia standardowych Wytycznych dotyczących społeczności w nazwach użytkowników i nazwach wyświetlanych, które są szczególnie wrażliwe lub kolokwialne, mogą prowadzić do zresetowania nazwy użytkownika. Sytuacje te obejmują:

 • Odniesienia do twardych i miękkich narkotyków oraz ich nadużywania (nie dotyczy to alkoholu, tytoniu i marihuany).
  • Wyraźne nawiązywanie do narkotyków miękkich lub substancji psychoaktywnych, takich jak pejotl.
  • Wyraźne nawiązywanie do twardych narkotyków, w tym kokainy lub heroiny.
  • Jawne gloryfikowanie nadużywania leków na receptę lub szkodliwych substancji oraz takich praktyk jak nadużywanie środków wziewnych.
 • Odniesienia do pornografii, treści lub zachowań o charakterze jednoznacznie seksualnym i z podtekstem seksualnym.
  • Tworzenie nazw użytkowników, które wyraźnie lub pośrednio odnoszą się do czynności seksualnych.
  • Tworzenie nazw użytkowników jasno wskazujących na podniecenie seksualne.
  • Tworzenie nazw użytkowników zawierających odniesienia do narządów płciowych lub płynów ustrojowych o charakterze seksualnym.
  • Odniesienia do infekcji przenoszonych drogą płciową i innych rodzajów urazów związanych z seksem.
  • Wyraźne odniesienia do fetyszy seksualnych.
 • Używanie wyrażeń związanych z orientacją seksualną lub niepełnosprawnością w obraźliwym kontekście, lub jako negatywny opis (przypominamy, że używanie określeń odnoszących się do grup chronionych w sposób jawnie nienawistny lub uwłaczający będzie skutkować zawieszeniem na czas nieokreślony; patrz „Nienawistne zachowanie” powyżej).
  • Tworzenie nazwy wykorzystującej określenia związane z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną w negatywnym, lub obraźliwym kontekście.
  • Tworzenie nazwy, która wykorzystuje określenia związane z orientacją seksualną, takie jak „gej”, w negatywnym lub obraźliwym kontekście.

W takich przypadkach resetowanie nazwy użytkownika jest dokonywane przy założeniu, że naruszenia te są pomyłką lub niezamierzone. Jednak wielokrotne zmienianie nazwy konta, które narusza zasady dotyczące nazw użytkowników, będzie skutkować dalszymi karami wobec konta, aż do bezterminowego zawieszenia.