w

Oświadczenie Stuu wzbudziło jeszcze więcej pytań. Jest już na to odpowiedź

Stuu, czy też raczej prawnik poprzez osoby trzecie, w tym przypadku Nitra udzielił odpowiedzi w całej tej sprawie.


Odpowiedź jest napisana typowym dla prawników językiem. Tzn. na końcu zapomnicie, co czytaliście na początku. Co trzeba wiedzieć z tego wszystkiego? Oświadczenie wskazuje na pewne niedociągnięcia, jakich miał się dopuścić Jakub Wątor podczas nagłaśniania całego tematu.

Największy w sumie zarzut to niedostateczny czas odpowiedzi, jaki miał Stuu. Ten ponoć pozostawał w kontakcie z Jakubem Wątorem, jednak ten kontakt nie został w pełni wykorzystany. Oprócz tego poddany został pod wątpliwość faktyczny wiek Olciak93.

Oświadczenie Stuu w sprawie

Jeżeli chodzi o to, czy Stuu poprzez prawnika się przyznaje, czy zaprzecza, to żadna z tych wersji nie zaistniała. Po prostu jakby to pominięto. Z pisma natomiast wynika tyle, że Stuu chciał się do tego odnieść, natomiast nie zdążył.

Jednocześnie jest potwierdzenie, że Stuu podejmie kroki prawne w kwestii tej „publikacji”, czyli po prostu filmu, jaki pojawił się na kanale Olciak93.

Wszyscy spodziewali się odpowiedzi drugiej strony i póki co głos zabrał Jakub Wątor. Z tego, co czytamy, zdaniem dziennikarza jest to „próba nałożenia swojej narracji”. Najważniejsze, czyli odpowiedź na pytanie o absolutne podstawy została w tym oświadczeniu pominięta.

Stuu ma opublikować swoją wersję, choć nie wiadomo kiedy, w jakiej formie i czy bezpośrednio przez siebie samego. Póki co wydaje się, że sprawa tak, czy inaczej trafi do sądu.

DołączObserwuj
Więcej z Rozrywka